Products Basket (0) Checkout
Complete Bach Cantatas Vol. 1
Johann Sebastian Bach
Ton Koopman / The Amsterdam Baroque Orchestra & Choir

Complete Bach Cantatas Vol. 1

3 CD | Multi Jewelcase | Challenge Classics | 0608917220124 | CC 72201 | 01 April 2003

€ 14.95 Add to cart
Information

Bach's sacred music written before he went to Leipzig, including all the works from the Weimar period, are often lumped together as "early" cantatas. This is misleading and ultimately inaccurate, since Bach was already 38 years old when he moved from his post as Kapellmeister at Köthen in 1723 to take up his duties as Kantor at the Thomaskirche in Leipzig. In fact most of Bach's church cantatas date from the Leipzig years, as does the consolidation of the stylistic, structural and technical features of his vocal works, but even the repertoire composed before 1714 can hardly be termed "early". The works composed at Mühlhausen, demonstrating a striking sureness of touch in their conception, placed the 22-year-old among the finest contemporary cantata composers. Bach's earliest church cantatas are still clearly marked by 17th-century traditions. As well as the influences of older members of the Bach family, those of Buxtehude and Pachelbel the Elder, and Italian and French masters are evident, technically, structurally andstylistically. A particularly characteristic feature of the pre-Leipzig cantatas is Bach's exceptional delight in experimental and complex handling of an extremely wide range of instruments, with refined sound effects (such as the use of the bas- soon) and poly- and homophonic settings and forms.

De vroege cantates van Bach
Tussen 1994 en 2004 nam dirigent Ton Koopman de enorme taak op zich om alle cantates gecomponeerd door Johann Sebastian Bach op te nemen met zijn Amsterdam Baroque Orchestra & Choir.
Tijdens zijn leven schreef Bach vermoedelijk 295 cantates, waarvan er 202 bewaard zijn gebleven. Het overgrote deel van deze cantates kwam volgens biograaf Christoph Wolff, met wie Ton Koopman samenwerkte aan dit project, tot stand in de jaren 1723-25, toen Bach in Leipzig verbleef. Bachs enorme cantateproductie delen de musicologen op in 5 cantatejaargangen. Een cantatejaargang of cantate-jaarcyclus bestaat uit een groep van bij elkaar horende cantates geschreven voor de kerkdiensten van één kerkelijk jaar.  

Het merendeel van cantates werd door Bach geschreven als muzikale omlijsting van de zondagse kerkdienst. De cantates sloten inhoudelijk aan bij de lezingen en de preek van die zondag of kerkelijke feestdag. Het was dus functionele gebruiksmuziek, maar van een hoog muzikaal niveau. De meeste van Bachs cantates beginnen met een uitgebreid openingskoor. Deze opening werd gevolgd door enkele aria's en recitatieven (vertellende stukken, zonder tekstherhalingen). 

De volledige set bevat 202 cantates onderverdeeld 22 volumes. Dit is het 1e volume uit deze serie cantates en omvat de 'vroege cantates' uit Bach’s oeuvre. Deze vroegen werken zijn nog duidelijk beïnvloed door de 17e eeuwse traditie met kenmerken van de stijl, technieken en structuur van voorouders van Bach, Dieterich Buxtehude, Johann Pachelbel en enkele Italiaanse en Franse componisten. Een opmerkelijke eigenschap van deze vroege cantates is het gebruik van een groot scala aan instrumenten (zoals de fagot) op experimentele en complexe wijze met zowel een- als meerstemmige bezettingen. 

Tracklisting