Products Basket (0) Checkout
Complete Bach Cantatas Vol. 10
Johann Sebastian Bach
Ton Koopman / The Amsterdam Baroque Orchestra

Complete Bach Cantatas Vol. 10

3 CD | Jewelcase | Challenge Classics | 0608917221022 | CC 72210 | 04 July 2005

Information

The tenth volume of the complete recording of Bach's cantatas contains a final group of works (BWV 44, 73, 119 and 134) from the first cycle of 1723-1724. It continues with the first of a substantial series of chorale cantatas that give the second Leipzig cycle of 1724-1725 its particular character. This volume ends with the serenata BWV 134a, which completes the secular cantatas in Volumes 1 to 3; it provided the musical model for the Easter cantata BWV 134, which was composed in 1724. Bach's commitment in composing this second cycle of cantatas went well beyond his undertaking in the previous year. Whereas in the first cycle, existing cantatas from the Weimar period could be found alongside new pieces, the second cycle contains a sequence of newly composed works that          continued uninterrupted until the spring of 1725.

Nieuwe composities van Bach in de tweede cyclus
Tussen 1994 en 2004 nam dirigent Ton Koopman de enorme taak op zich om alle cantates, gecomponeerd door Johann Sebastian Bach, op te nemen met zijn Amsterdam Baroque Orchestra & Choir. Tijdens zijn leven schreef Bach vermoedelijk 295 cantates, waarvan er 202 bewaard zijn gebleven. Het overgrote deel van deze cantates kwam waarschijnlijk tot stand in de jaren 1723-1725 in de tijd dat Bach in Leipzig cantor was van de Thomas- en Nikolaikerk.

Bach schreef de meeste cantates als muzikale omlijsting van de zondagse kerkdienst. De cantates sloten inhoudelijk aan bij de lezingen en de preek van die zondag of kerkelijke feestdag. Het was dus functionele gebruiksmuziek, maar van een hoog muzikaal niveau. Vaak beginnen de cantates met een uitgebreid openingskoor, gevolgd door enkele aria's en recitatieven (vertellende stukken, zonder tekstherhalingen). 

Koopman heeft, zoals gezegd, alle bewaarde 202 cantates opgenomen. Zijn verzameling is onderverdeeld in 22 delen. Musicologen verdelen Bach's enorme cantateproductie over 5 cantatejaargangen. Een cantatejaargang of cantate-jaarcyclus bestaat uit een groep van bij elkaar horende cantates, geschreven voor de kerkdiensten van één kerkelijk jaar. 

Het 10e album van de complete opname van Bachs cantates bevat werk uit twee cantatejaargangen uit Leipzig. De laatste stukken van de eerste cyclus van 1723-1724 en het eerste deel van de serie kenmerkende koorcantates uit de tweede cyclus van 1724-1725. Dit album eindigt met de serenata BWV 134a een wereldlijke cantate, die diende als een muzikaal model voor de paas-cantate BWV 134, die werd gecomponeerd in 1724. Waar de eerste cyclus, zowel bestaande cantates uit Bachs Weimar periode, als nieuwe werken bevat, bestaat de tweede cyclus uit een hele reeks nieuwe composities, die ononderbroken doorging tot de lente van 1725.
 
 

20-11-2014 CC 72210 - Complete Bach Cantatas Vol. 10 - Ton Koopman & The Amsterdam Baroque Orchestra, RONDO
Tracklisting
20-11-2014 CC 72210 - Complete Bach Cantatas Vol. 10 - Ton Koopman & The Amsterdam Baroque Orchestra, RONDO