Products Basket (0) Checkout
Complete Bach Cantatas Vol. 16
Johann Sebastian Bach
Ton Koopman / The Amsterdam Baroque Orchestra & Choir

Complete Bach Cantatas Vol. 16

3 CD | Multi Jewelcase | Challenge Classics | 0608917221626 | CC 72216 | 15 July 2004

€ 14.95 Add to cart
Information

The cantatas in this sixteenth volume are all from the third cycle of Bach's Leipzig cantatas. This yearly cycle began on the First Sunday after Trinity (3 June) 1725 and extended over a period of about three years - unlike the two preceding cycles of 1723-24 and 1724-25. Bach's rhythm of composition had slowed down markedly in the middle of 1725. It is also significant that from February to September 1726 he performed a long series of cantatas by his cousin Johann Ludwig Bach (1677-1731), Kapellmeister at the ducal court of Meiningen. But even if the proportion of original compositions declined markedly, these include a series of particularly accomplished and extended works, such as Cantatas BWV 43, 39, 170 and 102. Musically, Bach's third yearly cycle of cantatas is distinguishable by the fact that they do not begin with large-scale instrumental symphonies, nor do they have unusually extended or richly scored opening movements.

De derde cantate-jaarcyclus van Bach
Tussen 1994 en 2004 nam dirigent Ton Koopman de enorme taak op zich om alle cantates gecomponeerd door Johann Sebastian Bach op te nemen met zijn Amsterdam Baroque Orchestra & Choir. Tijdens zijn leven schreef Bach vermoedelijk 295 cantates, waarvan er 202 bewaard zijn gebleven. Het overgrote deel van deze cantates kwam volgens biograaf Christoph Wolff, met wie Ton Koopman samenwerkte aan dit project, tot stand in de jaren 1723-25 toen Bach in Leipzig verbleef.

Bachs enorme cantateproductie delen de musicologen op in 5 cantatejaargangen. Een cantatejaargang of cantate-jaarcyclus bestaat uit een groep van bij elkaar horende cantates geschreven voor de kerkdiensten van één kerkelijk jaar. 

Het merendeel van cantates werd door Bach geschreven als muzikale omlijsting van de zondagse kerkdienst. De cantates sloten inhoudelijk aan bij de lezingen en de preek van die zondag of kerkelijke feestdag. Het was dus functionele gebruiksmuziek, maar van een hoog muzikaal niveau. De meeste van Bachs cantates beginnen met een uitgebreid openingskoor. Deze opening werd gevolgd door enkele aria's en recitatieven(vertellende stukken, zonder tekstherhalingen). 

De volledige set bevat alle 202 cantates onderverdeeld in 22 volumes. De cantates op dit 16e volume zijn allen van de derde cantate-jaarcyclus die Bach in Leipzig gecomponeerd heeft. Deze cyclus begint op de eerste zondag na Pinksteren in 1725 (3 juni) en, in tegenstelling tot de eerdere twee cycli, strekte zich uit over drie jaar. Dit betekent echter niet dat deze cyclus drie keer zo lang is, Bach nam enkel meer tijd voor het componeren van deze reeks cantates. In deze tijd speelde Bach veel cantates die door zijn neef Johann Ludwig Bach gecomponeerd waren, die Kapellmeister was aan het hof van de hertog van Meiningen. Ondanks dat Bach minder snel componeerde, behoren een aantal van deze cantates tot de meest gewaardeerde werken van Bach, zoals cantates BWV 43, 39, 170 en 102. Op muzikaal vlak zijn deze cantates te onderscheiden van eerdere cantates doordat zij niet beginnen met grootschalige instrumentele passages of lange en uitgebreide openingsdelen.
 

Tracklisting