Products Basket (0) Checkout
Complete Bach Cantatas Vol. 17
Johann Sebastian Bach
Ton Koopman / The Amsterdam Baroque Orchestra & Choir

Complete Bach Cantatas Vol. 17

3 CD | Multi Jewelcase | Challenge Classics | 0608917221725 | CC 72217 | 01 December 2004

Information

Volume 17 in the Bach cantata series contains exclusively works from the third yearly cycle of cantatas from Leipzig, which, unlike the previous two Leipzig cycles, extends over a longer period of time, from June 1725 until 1727. The cantatas in this volume can be divided into three chronologically distinct groups: December-January 1725-26 (BWV 57, 32), September-October 1726 (BWV 35, 17, 19, 169 and 56) and January-February 1727 (BWV 58 and 84).

Among the text forms used in the third cycle we frequently encounter dialogue poems, usually based on a dialogue between Jesus and the Soul. Typical examples of this type of dialogue cantata are BWV 57 and 58. Features of the third-cycle cantatas include the use of lavish instrumental movements, among which are those with obbligato organ (as in BWV 35 and 169), and the division of the work into two parts. (as in BWV 17 and 35).

Cantatas uit het derde Leipzig cantatejaargang van Bach
Tussen 1994 en 2004 nam dirigent Ton Koopman de enorme taak op zich om alle cantates gecomponeerd door Johann Sebastian Bach op te nemen met zijn Amsterdam Baroque Orchestra & Choir. Tijdens zijn leven schreef Bach vermoedelijk 295 cantates, waarvan er 202 bewaard zijn gebleven. Het overgrote deel van deze cantates kwam volgens biograaf Christoph Wolff, met wie Ton Koopman samenwerkte aan dit project, tot stand in de jaren 1723-25, toen Bach in Leipzig verbleef.

Bachs enorme cantateproductie delen de musicologen op in 5 cantatejaargangen. Een cantatejaargang of cantate-jaarcyclus bestaat uit een groep van bij elkaar horende cantates geschreven voor de kerkdiensten van één kerkelijk jaar. 

Het merendeel van cantates werd door Bach geschreven als muzikale omlijsting van de zondagse kerkdienst. De cantates sloten inhoudelijk aan bij de lezingen en de preek van die zondag of kerkelijke feestdag. Het was dus functionele gebruiksmuziek, maar van een hoog muzikaal niveau. De meeste van Bachs cantates beginnen met een uitgebreid openingskoor. Deze opening werd gevolgd door enkele aria's en recitatieven(vertellende stukken, zonder tekstherhalingen). 

De volledige set bevat alle 202 cantates onderverdeeld in 22 volumes. Dit 17e volume bevat uitsluitend werken uit de derde cantatejaargang gecomponeerd in Leipzig. Deze cyclus begint op de eerste zondag na pinksteren in 1725 (3 juni) en, in tegenstelling tot de eerdere twee cycli, strekte zich uit over drie jaar. Dit betekent echter niet dat deze cyclus drie keer zo lang is, Bach nam enkel meer tijd voor het componeren van deze reeks cantates. In deze tijd speelde Bach veel cantates die door zijn neef Johann Ludwig Bach gecomponeerd waren, die Kapellmeister was aan het hof van de hertog van Meiningen. Ondanks dat Bach minder snel componeerde, behoren een aantal van deze cantates tot de meest gewaardeerde werken van Bach, zoals cantates BWV 43, 39, 170 en 102. Op muzikaal vlak zijn deze cantates te onderscheiden van eerdere cantates doordat zij niet beginnen met grootschalige instrumentele passages of lange en uitgebreide openingsdelen. 

De werken op dit volume kunnen onderverdeeld worden in drie groepen op chronologische basis: de cantates uit december 1725 tot januari 1726 (BWV 57 en 32), de cantates uit september 1726 tot oktober 1726 (BWV 35, 17, 19, 169 en 56) en de cantates gecomponeerd tussen januri 1727 en februari 1727. In dit derde jaargang bevat de tekst geregeld dialogen tussen Jezus en De Heilige Geest, bijvoorbeeld in cantate BWV 57 en 58. 

 

Tracklisting