Products Basket (0) Checkout
Complete Bach Cantatas Vol. 18
Johann Sebastian Bach
Ton Koopman / The Amsterdam Baroque Orchestra

Complete Bach Cantatas Vol. 18

3 CD | Jewelcase | Challenge Classics | 0608917221824 | CC 72218 | 09 May 2005

€ 14.95 Add to cart
Information

The 18th set of Bach's cantatas contains exclusively works of the third yearly cycle from Leipzig. Unlike the first two Leipzig yearly cycles, this one extends over a longer period: from June 1725 until 1727. The works in this set belong essentially to the years 1725-26 and are in some cases chronologically contiguous (BWV 187 and 45; BWV 98, 55, 52), with the result that the original sequence can be easily grasped.

An especially marked characteristic of the third yearly cycle is the incorporation of lavish instrumental movements. A typical example can be seen in BWV 52, which incorporates the opening movement of Brandenburg Concerto No. 1. A concertante organ part is also used often, though in this set it appears only as an obbligato instrument in the aria from BWV 47. With the new instrumental brilliance and lavishness that predominates in the third cycle, Bach broke new ground in his composition of cantatas and once again demonstrated his ambitions as a Kapellmeister.

Bach’s Cantates van 1725 tot 1727
Tussen 1994 en 2004 nam dirigent Ton Koopman de enorme taak op zich om alle cantates gecomponeerd door Johann Sebastian Bach op te nemen met zijn Amsterdam Baroque Orchestra & Choir. Tijdens zijn leven schreef Bach vermoedelijk 295 cantates, waarvan er 202 bewaard zijn gebleven. Het overgrote deel van deze cantates kwam volgens biograaf Christoph Wolff, met wie Ton Koopman samenwerkte aan dit project, tot stand in de jaren 1723-25, toen Bach in Leipzig verbleef.

De volledige set bevat alle 202 cantates onderverdeeld 22 volumes. Dit 18e volume uit de reeks omvat de “3e jaarlijkse cyclus” van cantates gecomponeerd in Leipzig. Bachs enorme cantateproductie delen de musicologen op in 5 cantatejaargangen. Een cantatejaargang of cantate-jaarcyclus bestaat uit een groep van bij elkaar horende cantates geschreven voor de kerkdiensten van één kerkelijk jaar.  In tegenstelling tot de twee eerdere cycli spant deze 3e cycles een verzameling cantates over een langere periode, namelijk van juni 1725 tot 1727. 

Kenmerkend aan deze cyclus is het gebruik van uitgebreide instrumentele passages. Een goed voorbeeld hiervan is te vinden in BWV 52, waarin het volledige openingsdeel van zijn 1e Brandenburg Concert is te horen. Met de nieuwe nadruk op instrumentele passages slaat Bach een vernieuwende weg in met zijn cantates. 

Het merendeel van cantates werd door Bach geschreven als muzikale omlijsting van de zondagse kerkdienst. De cantates sloten inhoudelijk aan bij de lezingen en de preek van die zondag of kerkelijke feestdag. Het was dus functionele gebruiksmuziek, maar van een hoog muzikaal niveau. De meeste van Bachs cantates beginnen met een uitgebreid openingskoor. Deze opening werd gevolgd door enkele aria's en recitatieven(vertellende stukken, zonder tekstherhalingen). 

Tracklisting