Products Basket (0) Checkout
Complete Bach Cantatas Vol. 8
Johann Sebastian Bach
Ton Koopman / The Amsterdam Baroque Orchestra

Complete Bach Cantatas Vol. 8

3 CD | Multi Jewelcase | Challenge Classics | 0608917220827 | CC 72208 | 15 December 2004

€ 14.95 Add to cart
Information

Like its two predecessors, the eighth volume of our complete recording of Bach's cantatas is devoted to the first annual cyle of Leipzig cantatas of 1723/24. In planning and implementing this cycle, Bach took upon himself a burden of work far in excess of anything he had          earlier assumed — to say nothing of the creative and artistic challenges involved. Whereas his Weimar cantatas of 1714-16 had been written at regular monthly intervals, he now had four times as much work on his hands. In the circumstances, it is entirely understandable that, whenever possible, he fell back on existing works, especially those written in Weimar, although pieces composed were no less liable to be pillaged. These self-borrowings notwithstanding, the main emphasis none the less lay on the composition          of new works, and the first cycle of cantatas that Bach wrote for Leipzig is notable for the number of new pieces that it contains.

Een enorme werklast voor Bach
Tussen 1994 en 2004 nam dirigent Ton Koopman de enorme taak op zich om alle cantates, gecomponeerd door Johann Sebastian Bach, op te nemen met zijn Amsterdam Baroque Orchestra & Choir. Tijdens zijn leven schreef Bach vermoedelijk 295 cantates, waarvan er 202 bewaard zijn gebleven. Het overgrote deel van deze cantates kwam tot stand in de jaren 1723-1725 in de tijd dat Bach in Leipzig verbleef. Althans volgens biograaf Christoph Wolff, met wie Ton Koopman samenwerkte aan het enorme Bach-project.

Bach schreef de meeste cantates als muzikale omlijsting van de zondagse kerkdienst. De cantates sloten inhoudelijk aan bij de lezingen en de preek van die zondag of kerkelijke feestdag. Het was dus functionele gebruiksmuziek, maar van een hoog muzikaal niveau. Vaak beginnen de cantates met een uitgebreid openingskoor, gevolgd door enkele aria's en recitatieven (vertellende stukken, zonder tekstherhalingen). 

Koopman heeft, zoals gezegd, alle bewaarde 202 cantates opgenomen. Zijn verzameling is onderverdeeld in 22 delen. Musicologen verdelen Bach's enorme cantateproductie over 5 cantatejaargangen. Een cantatejaargang of cantate-jaarcyclus bestaat uit een groep van bij elkaar horende cantates, geschreven voor de kerkdiensten van één kerkelijk jaar. 

Net als de delen 6 en 7, is deel 8 van de complete opname van Bachs cantates onderdeel van de eerste jaargang van de Leipzig cantates uit 1723-1724. Met het plannen en het realiseren van deze eerste jaargang nam Bach een enorme last op zijn schouders, met meer werk dan hij ooit eerder had gedaan. Om nog maar te zwijgen over de creatieve en artistieke uitdagingen die hiermee gepaard gingen. Het is daarom begrijpelijk dat Bach daar waar mogelijk terugviel op bestaande werken. En vooral op die uit zijn voorgaande periode in Weimar. Toch bevat de eerste editie van de cantates voor Leipzig opvallend veel nieuw materiaal.  

Tracklisting