Products Basket (0) Checkout
Wedding Cantatas
Johann Sebastian Bach
Ton Koopman / Amsterdam Baroque Orchestra & Choir

Wedding Cantatas

1 CD | Jewelcase | Challenge Classics | 0608917228427 | CC 72284 | 01 February 2008

Not available
Information

Bach composed his church cantatas not only for the regular Sundays and feast days of the liturgical year but also for specific occasions. Among the most important of those were weddings of usually well-to-do couples who ordered a particularly elaborate ceremony or, in terms of Leipzig practice and terminology during Bach’s time, a Full Wedding Mass instead of the more frequent and less expensive Half or Quarter Wedding Masses.

The larger Leipzig pieces for Full Wedding Masses were ordinarily performed in two parts, before and after the sermon, as can be seen in BWV 195 and 197. The cantata “Dem Gerechten muß das Licht“ BWV 195 survives in several versions. Its origins date from before 1730, a second version from about 1742, and a final one follows in 1748-49.

“Der Herr denket an uns“ BWV 196 was in all likelihood composed at Mühlhausen around 1707-08, that is around the time of Bach himself getting married to his distant cousin Maria Barbara on October 17,1707. The cantata “Gott ist unsre Zuversicht“ BWV 197 dates from about 1736-37 and must have been written for a prominent Leipzig wedding ceremony.

“Weichet nur, betrübte Schatten“ BWV 202 is a cantata for soprano solo and, as the text clearly suggests, written for a wedding. However, no further details are known.
 

Bach komponierte seine Kirchenkantaten nicht nur für die gewöhnlichen Sonntage und Feiertage des geistlichen Jahres, sondern auch für besondere Gelegenheiten wie z.B. Hochzeiten von üblicherweise gut situierten Paaren, die eine besonders aufwändige Zeremonie bestellt hatten. Inhalt: Dem Gerechten muß das Licht BWV 195 / Der Herr denket an uns BWV 196 / Gott ist unsre Zuversicht BWV 197 / Weichet nur, betrübte Schatten BWV 202

Huwelijkscantates van Bach uitgevoerd door Koopman en zijn toonaangevende ensemble
Bach componeerde zijn kerkcantates niet slechts voor de Zondagen en de feestdagen van het liturgische jaar, maar ook voor bijzondere gelegenheden zoals wereldlijke feestenf of begravenissen. Onder de belangrijkste gebeurtenissen waren de bruiloften van gewoonlijk welgestelde koppels die een bijzonder uitgebreide ceremonie bestelden. In het Leipzig van Bachs tijd werd dit ook werl een "volledige huwelijksmis" genoemd, in plaats van de gebruikelijke, en goedkopere, "halve" of "kwart" huwelijksmis.

De huwelijksfestiviteiten bestonden niet alleen uit kerkdiensten maar ook uit huiselijke ceremonies, waarvoor wereldlijke muziek werd gecomponeerd. Bach componeerde zowel geestelijke als wereldlijke huwelijkscantates, die qua vorm en bezetting niet verschilden van hun gebruikelijke tegenhangers, afgezien van specifieke verwijzingen naar de gebeurtenis in de tekst. De grotere werken uit Leipzig die gecomponeerd werden voor de volledige huwelijksmissen werden gewoonlijk in twee delen uitgevoerd, voor en na de preek, wat blijkt uit Dem Gerechten muß das Licht BWV 195 en Gott ist unsre Zuversicht BWV 197. De wereldlijke werken houden zich niet aan een bepaald type, maar weerspiegelen kamermuziekeigenschappen, zoals blijkt uit het verfijnde evenwicht in Weichet nur, betrübte Schatten BWV 202 voor sopraan, hobo en strijkers.

Tracklisting