Products Basket (0) Checkout
Christ lag in Todesbanden
Johann Sebastian Bach, George Böhm, Johann Christoph Bach, Dietrich Buxtehude, Heinrich Bach
BachPlus

Christ lag in Todesbanden

1 CD | Digipack | Evil Penguin | 0608917721829 | EPRC 0031 | 07 June 2019

€ 19.95 Add to cart
Information

Our fetishist regard for John Sebastian Bach as the pinnacle of Western art music obscures the fact that his talent was spawned by at least three generations of gifted predecessors. We celebrate this lineage by exploring the musical family archive Bach discovered in 1735. Among the hidden gems are intensely moving Geistliche Konzerte by his cousin Johann Christoph Bach, and the latter’s father Heinrich Bach. In his earliest preserved cantata Christ lag in Todesbanden, Johann Sebastian superbly imitates the polyphonic motet style of these foregoers, which was going out of fashion, though Bach seems to have cherished it enough to revisit the cantata on several occasions in later years. The Belgian ensemble BachPlus brings homage to Bach’s undying love of a dying art, in a recording which juxtaposes private devotion with protestant ecstasy.

John Sebastian Bach wird als Höhepunkt der westlichen Kunstmusik betrachtet, dessen Talent von mindestens drei Generationen begabter Vorgänger hervorgebracht wurde. Wir feiern diese Herkunft, indem wir das 1735 entdeckte musikalische Familienarchiv Bach erkunden. Unter den verborgenen Juwelen befinden sich intensiv bewegende Geistliche Konzerte seines Cousins Johann Christoph Bach und dessen Vater Heinrich Bach. In seiner frühesten erhaltenen Kantate Christ lag in Todesbanden ahmt Johann Sebastian den polyphonen Motettstil dieser Vorgänger hervorragend nach, der aus der Mode kam, obwohl Bach ihn anscheinend genug geschätzt hat, um die Kantate in späteren Jahren mehrmals zu erneuern. Das belgische Ensemble BachPlus würdigt Bachs unsterbliche Liebe zu einer sterbenden Kunst in einer Aufnahme, die private Hingabe und protestantische Ekstase gegenüberstellt.
 

Het fenomeen Johann Sebastian Bach blijft de mensheid al eeuwenlang intrigeren en fascineren. Dat geldt ook voor het Vlaamse ensemble BachPlus dat met het nieuwe album Christ lag in Todesbanden een hommage brengt aan Bachs onsterfelijke liefde voor een stervende kunst, in een opname waarin persoonlijke toewijding en protestantse vervoering elkaar ontmoeten.
 

Familieschatten

Onze fascinatie voor Bach, als het hoogst haalbare binnen de westerse kunstmuziek, vertroebelt het feit dat zijn talent voortgekomen is uit minstens drie generaties begaafde voorgangers. Maar het ensemble BachPlus vierde deze familielijnen uitbundig bij het doorspitten van het muzikale familie-archief dat Bach in 1735 ontdekte. Onder de verborgen juwelen bevonden zich intens ontroerende Geistliche Konzerte geschreven door Bachs neef Johann Christoph Bach, en diens vader Heinrich Bach.
 

In ere hersteld

In zijn vroegste bewaard gebleven cantate Christ lag in Todesbanden imiteert Johann Sebastian de polyfone motetstijl van zijn voorouders. Deze stijl was compleet uit de mode geraakt, maar is door Bach weer in ere hersteld. Hij koesterde de muziek dusdanig dat hij deze cantate in latere jaren voor heel wat gelegenheden vernieuwde.
 

BachPlus

De omvang van Bachs oeuvre, het menselijk overstijgende karakter van zijn composities en het bijna benaderen van ultieme schoonheid, beroerde de musici van BachPlus zozeer dat ze iedere maand bij elkaar kwamen om zijn muziek, en vooral de cantates, te herontdekken. Vandaag de dag zijn ze een gezelschap dat professionele concerten geeft met een frisse kijk op Bach en veroverden ze daarmee een bijzondere plaats in het muzikale landschap.

Tracklisting