Challenge
Bavianen en Slijkgeuzen
Anonymous
Camerata Trajectina

Bavianen en Slijkgeuzen

CD | Globe | 8711525603103 | GLO 6031 | 08-02

€ 13.95 Add to cart
About the album
Tracklisting
  • 1
   Seght Nu Ghy Nieuw' Soldaten (1618)
    
   02:44
   Composer: Johann Sebastian Bach
  • 2
   Ghy Steden Stout en Koen (1617)
    
   02:53
   Composers: Johann Sebastian Bach , Anonymous
  • 3
   Een Nieuw Liedeken, Waar In Verhaelt Worden de Voornaamste Gheschiedenissen Deses Jaers 1619
    
   04:30
   Composers: Johann Sebastian Bach , Anonymous
  • 4
   Foy U Dortsche Synode ! (1620)
    
   02:16
   Composers: Johann Sebastian Bach , Anonymous
  • 5
   Tsamen-sprekinghe Tusschen Een Remonstrant en Een Contra-Remonstrant (1619)
    
   04:46
   Composers: Johann Sebastian Bach , Anonymous
  • 6
   Ick Jan Van Olden Barneveldt (1619)
    
   02:49
   Composer: Anonymous
  • 7
   Ay Treurt Met Rouw, Trouw Batavieren (ca 1619)
    
   03:02
   Composer: Anonymous
  • 8
   Geuse Vesper, of Siecken-troost Voor de Vierentwintich (Vondel, 1631?)
    
   02:59
   Composer: Anonymous
  • 9
   Een Niew Liegtgen Van Reyntgen de Vos (Vondel, 1627)
    
   02:31
   Composer: Anonymous
  • 10
   Op D'eeuwighe Ghevanckenisse Der Remonstransche Predicanten
    
   01:10
   Composer: Anonymous
  • 11
   D'Lof-zangh Marie (Jacob Van Eyck, 1649)
    
   02:47
   Composer: Anonymous
  • 12
   Op de Verlossinge Van Samuel de Prince, Ende Johannes Grevius
    
   00:43
   Composer: Anonymous
  • 13
   Op de Moort Van Rotterdam (1621)
    
   03:05
   Composer: Anonymous
  • 14
   Bly-Lied Op de Uutcomste Van Vier Predicanten, Evangeliums Ghevanghen Waren (1621)
    
   00:56
   Composer: Anonymous
  • 15
   Psalm 100 (Luitboek Van Thysius, Ca 1600)
    
   00:46
   Composer: Anonymous
  • 16
   Triumph-lied Ter Eeren Van Dominicus Sapmas Huysvrou Die Hem Uut-geholpen Heeft (1621)
    
   01:42
   Composer: Anonymous
  • 17
   Psalm 91 (Luitboek Van Thysius, Ca 1600)
    
   01:22
   Composer: Anonymous
  • 18
   Een Nieuw Claegh Liedt, Selfs Ghemaeckt Van Hendrick Danielsz Slatius, Ghevangenisse (1623)
    
   02:25
   Composer: Anonymous
  • 19
   Men Hoort Nu Seven Wijven Kijven (Robbert Robbertsz)
    
   03:51
   Composer: Anonymous
  • 20
   t Onse Vader (1621)
    
   02:09
   Composer: Anonymous
  • 21
   Middelen Tot Heyl en Deuchde. Tweespraek (1624)
    
   01:48
   Composer: Anonymous
  • 22
   Idem. Melodie en Zetting Van J. Butler (1652)
    
   02:07
   Composer: Anonymous
  • 23
   Lydens Begin
    
   03:24
   Composer: Anonymous
  • 24
   Idem. J. Butler (1652)
    
   02:05
   Composer: Anonymous
  • 25
   Christelijcke Klachte (1624)
    
   03:27
   Composer: Anonymous
  • 26
   Idem. J. Butler (1652)
    
   02:07
   Composer: Anonymous
  • 27
   Christelijck Gevecht (1624)
    
   02:50
   Composer: Anonymous
Comments


Please enter the code below
code