Challenge
Maastrichts Liedboek
Jacob Baethen
Camerata Trajectina

Maastrichts Liedboek

CD | Globe | 8711525604605 | GLO 6046 | 08-02

€ 13.95 Add to cart
About the album
Tracklisting
  • 1
   Al Hadden Wij Vijfenveertich Bedden
    
   02:51
   Composer: Jacob Baethen
  • 2
   Die Vogelkens Vrolick Ruyten
    
   01:57
   Composer: Jacob Baethen
  • 3
   Den Lustelijcken Mey Is Nu Inden Tijt
    
   01:52
   Composer: Jacob Baethen
  • 4
   De Lustelijcke Mey Is Nu In Sijnen Tijt
    
   01:11
   Composer: Jacob Baethen
  • 5
   Meysken, Wildy Vechten
    
   01:08
   Composer: Jacob Baethen
  • 6
   Alle Mijn Gepeys Doet Mi So Wee
    
   02:54
   Composer: Jacob Baethen
  • 7
   Alle Myn Ghepeys Doet My So Wee
    
   02:47
   Composer: Jacob Baethen
  • 8
   Te Schepe Waert, Tes Meer Dan Tijt
    
   01:23
   Composer: Jacob Baethen
  • 9
   De Post, Almande Damours, la Basse Gaillarde
    
   04:04
   Composer: Jacob Baethen
  • 10
   Een Bier, Een Bierenbroyken
    
   01:51
   Composer: Jacob Baethen
  • 11
   Met Eenen Droeven Sanghe
    
   03:20
   Composer: Jacob Baethen
  • 12
   Schoon Lief, Uut Charitaten
    
   02:17
   Composer: Jacob Baethen
  • 13
   Ghequetst Ben Ic Van Binnen
    
   00:50
   Composer: Jacob Baethen
  • 14
   Ghequetst Ben Ic Van Binnen
    
   04:37
   Composer: Jacob Baethen
  • 15
   Ic Zou Studeren In Eenen Hoeck
    
   04:00
   Composer: Jacob Baethen
  • 16
   Pavane Des Dieux, Gaillarde Des Dieux
    
   02:13
   Composer: Jacob Baethen
  • 17
   Myns Liefkens Bruyn Ooghen
    
   02:56
   Composer: Jacob Baethen
  • 18
   Ic en Can My Niet Bedwinghen
    
   02:38
   Composer: Jacob Baethen
  • 19
   Ontwect Van Slape, Wie Dat Ghy Zijt
    
   02:38
   Composer: Jacob Baethen
  • 20
   Ontwaeckt Van Slaep Nu, Wie Gij Sijt
    
   02:06
   Composer: Jacob Baethen
  • 21
   O Venus Jent
    
   02:57
   Composer: Jacob Baethen
  • 22
   Premier Bransle Commune - Bransle, Almande, Bransle de Poytou Legier
    
   03:49
   Composer: Jacob Baethen
  • 23
   O Scheyden Ghy Doet My Trueren
    
   02:37
   Composer: Jacob Baethen
  • 24
   Waer Machse Sijn
    
   01:06
   Composer: Jacob Baethen
  • 25
   Tribulatie Ende Verdriet
    
   04:53
   Composer: Jacob Baethen
  • 26
   O Troost Confoort
    
   02:22
   Composer: Jacob Baethen
  • 27
   Al Is Den Tijt Nu Doloreus
    
   01:27
   Composer: Jacob Baethen
  • 28
   Een Aerdich Meijsken Seer Jonck Van Jaren
    
   01:15
   Composer: Jacob Baethen
  • 29
   Altijt So Moet Ic Trueren
    
   03:01
   Composer: Jacob Baethen
  • 30
   Wij Comen Hier Gheloopen
    
   01:40
   Composer: Jacob Baethen
  • 1
   Arent Pieter Gysen
    
   03:45
   Composer: Jacob Baethen
  • 2
   Als Dirckje In Syn Koortse Lagh
    
   03:35
   Composer: Jacob Baethen
  • 3
   Serenata e Riposta Dalla
    
   02:58
   Composer: Jacob Baethen
  • 4
   Ach Vlaendere Vrie
    
   03:44
   Composer: Jacob Baethen
  • 5
   Egidius, Waar Bestu Bleven ?
    
   03:21
   Composer: Jacob Baethen
  • 6
   Tandernaken Op Den Rijn
    
   04:43
   Composer: Jacob Baethen
  • 7
   Alderhande Danserye
    
   06:13
   Composer: Jacob Baethen
  • 8
   Het Daghet Inden Oosten
    
   05:42
   Composer: Jacob Baethen
  • 9
   Den Lof Sanc, Der Glorioser Maget
    
   01:24
   Composer: Jacob Baethen
  • 10
   Hoogher Doris Niet, Mijn Gloedtje
    
   01:29
   Composer: Jacob Baethen
  • 11
   Als Jan Sybrech Zou Belesen
    
   01:50
   Composer: Jacob Baethen
  • 12
   Men Hoort Nu Seven Wijven Kijven
    
   03:49
   Composer: Jacob Baethen
  • 13
   t Onse Vader
    
   02:04
   Composer: Jacob Baethen
  • 14
   O Salich Heylich Bethlehem
    
   03:24
   Composer: Jacob Baethen
  • 15
   O Electa Caeli Rosa
    
   01:32
   Composer: Jacob Baethen
  • 16
   Ick Hoorde Een Maechdeken Singen
    
   04:45
   Composer: Jacob Baethen
  • 17
   Babel Is Nu Ghevallen
    
   03:46
   Composer: Jacob Baethen
  • 18
   Lanterlu
    
   01:29
   Composer: Jacob Baethen
  • 19
   Sinte Niclaes Bisschop
    
   00:41
   Composer: Jacob Baethen
  • 20
   Menniste Vryagie
    
   05:02
   Composer: Jacob Baethen
Comments


Please enter the code below
code