Camerata Trajectina

Bavianen en Slijkgeuzen

Format: CD
Label: Globe
UPC: 8711525603103
Catnr: GLO 6031
Release date: 19 August 2002
1 CD
 
Label
Globe
UPC
8711525603103
Catalogue number
GLO 6031
Release date
19 August 2002
Streaming
Streaming links
Album
Artist(s)
Composer(s)
NL

About the album

Voor deze cd is het even nodig onze kennis van de vaderlandse geschiedenis op te halen. In de 17e eeuw ontstond er een theologisch conflict tussen de Leidse hoogleraren Arminius en Gomarus. Arminius verdedigde, in navolging van humanisten als Erasmus en Coornhert, de vrije wil die de mens had met betrekking tot het aanvaarden van zijn zaligheid. Voor Gomarus klonk dit alles te gevaarlijk katholiek, zodat de gomaristen de arminianen er van beschuldigden 'met de papen te heulen'. Na de dood van Arminius diende zijn vriend Uytenbogaert namens 45 predikanten een 'remonstrantie' voor bescherming en tolerantie in bij de Staten van Holland. Het politiek zeer geladen verzoek lekte uit, met alle gevolgen van dien. Tot op hoog niveau was men verdeeld. Raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt koos de zijde van de arminianen of remonstranten, terwijl stadhouder Prins Maurits die van de contra-remonstranten koos. De gevolgen zijn bekend. Van Oldebarnevelt belandde op het schavot, Hugo de Groot vluchtte door middel van zijn boekenkist, terwijl de Nationale Synode zich tegen de remonstrantse leer uitsprak. Van remonstranten en contra-remonstranten zijn strijdliederen bewaard gebleven. Camerata Trajectina zingt en speelt ze op een bij Globe verschenen cd. Dit Utrechtse gezelschap is één van dé pleitbezorgers voor Nederlandse muziek uit de 16e en 17e eeuw. (H.J.)_

Composer(s)

Press

Play album
01.
Seght Nu Ghy Nieuw' Soldaten (1618)
02:44
02.
Ghy Steden Stout en Koen (1617)
02:53
03.
Een Nieuw Liedeken, Waar In Verhaelt Worden de Voornaamste Gheschiedenissen Deses Jaers 1619
04:30
04.
Foy U Dortsche Synode ! (1620)
02:16
05.
Tsamen-sprekinghe Tusschen Een Remonstrant en Een Contra-Remonstrant (1619)
04:46
06.
Ick Jan Van Olden Barneveldt (1619)
02:49
07.
Ay Treurt Met Rouw, Trouw Batavieren (ca 1619)
03:02
08.
Geuse Vesper, of Siecken-troost Voor de Vierentwintich (Vondel, 1631?)
02:59
09.
Een Niew Liegtgen Van Reyntgen de Vos (Vondel, 1627)
02:31
10.
Op D'eeuwighe Ghevanckenisse Der Remonstransche Predicanten
01:10
11.
D'Lof-zangh Marie (Jacob Van Eyck, 1649)
02:47
12.
Op de Verlossinge Van Samuel de Prince, Ende Johannes Grevius
00:43
13.
Op de Moort Van Rotterdam (1621)
03:05
14.
Bly-Lied Op de Uutcomste Van Vier Predicanten, Evangeliums Ghevanghen Waren (1621)
00:56
15.
Psalm 100 (Luitboek Van Thysius, Ca 1600)
00:46
16.
Triumph-lied Ter Eeren Van Dominicus Sapmas Huysvrou Die Hem Uut-geholpen Heeft (1621)
01:42
17.
Psalm 91 (Luitboek Van Thysius, Ca 1600)
01:22
18.
Een Nieuw Claegh Liedt, Selfs Ghemaeckt Van Hendrick Danielsz Slatius, Ghevangenisse (1623)
02:25
19.
Men Hoort Nu Seven Wijven Kijven (Robbert Robbertsz)
03:51
20.
t Onse Vader (1621)
02:09
21.
Middelen Tot Heyl en Deuchde. Tweespraek (1624)
01:48
22.
Idem. Melodie en Zetting Van J. Butler (1652)
02:07
23.
Lydens Begin
03:24
24.
Idem. J. Butler (1652)
02:05
25.
Christelijcke Klachte (1624)
03:27
26.
Idem. J. Butler (1652)
02:07
27.
Christelijck Gevecht (1624)
02:50
show all tracks

You might also like..

Revolutie! - De straat op voor een nieuwe natie
Camerata Trajectina
Songs Without Words – Jazz of the Golden Age
Camerata Trajectina
Treur Nederland! Rampliederen door de eeuwen heen
Camerata Trajectina
Een Nieuwe Liedt Wy Heven Aen
Camerata Trajectina
Dowland in Holland
Camerata Trajectina
Het Maassluise Hoekertje
Camerata Trajectina
The Peace of Utrecht / De Vrede van Utrecht
Camerata Trajectina
Peeckelharing
Camerata Trajectina
Sweelinck and the Art of Variation
Brisk Recorder Quartet Amsterdam
The Triumph of Love / De Triomfeerende Min
Camerata Trajectina