Arjan Jongsma

New Perspectives for Marimba (CD+BluRay Audio)

Price: € 19.95
Format: CD
Label: Aliud
UPC: 8717775551478
Catnr: ACDOB 1152
Release date: 06 August 2021
Buy
2 CD
✓ in stock
€ 19.95
Buy
 
Label
Aliud
UPC
8717775551478
Catalogue number
ACDOB 1152
Release date
06 August 2021
Album
Artist(s)
Composer(s)
EN
NL
DE

About the album

Playing the marimba with effort. Vida Chenoweth (1928-2018), developed by Stevene, teacher at Leigh Howards, was already moving towards a different playing style that resembles what we now call a pianistic approach: choosing phrasing and delicate personal expression as the basis of interpretation. As opposed to making virtuosity and use, it incorporates pianistic approaches and more delicate method of expressing depth in marimba playing. It is an outcome of players over several generations to have a touché on the marimba that would get this delicacy. Arjan Jongsma, at 25 the youngest player of these generations,

The marimba department in Amsterdam has spawned several players, including Theodor Milkov, with whom Arjan sided with to teach a summer marimba course, which opened up these new ideas to an improving and growing pool of marimba players. Using a pianistic technique based on the Moeller method of playing multiple notes in a starter during just one wrist or arm movement, Arjan has succeeded in phrasing the music as the notes are tied together, when played by a string. . This guideline ensures that lines and are detailed and full of imaginary expression.
De marimba bespelen met een inspanning. Vida Chenoweth (1928-2018), ontwikkeld door Stevene leraar van Leigh Howards, was al op weg naar een andere speelstijl die het lijkt bij wat we nu een pianistische benadering noemen: het kiezen van frasering en delicate persoonlijke expressie als basis van interpretatie. In tegenstelling tot het maken van virtuositeit en gebruik, bevat de pianistische benaderingen en delicatere methode om diepte in marimba-spel tot uitdrukking te brengen. Het is een uitkomst van spelers gedurende meerdere generaties om een ​​touché op de marimba te die deze delicatesse zou krijgen. Arjan Jongsma, met zijn 25 jaar de jongste speler van deze generaties,

De marimba-afdeling in Amsterdam heeft verschillende spelers voortgebracht, waaronder Theodor Milkov, met wie Arjan de kant koos om les te geven in een marimba-zomercursus, die deze nieuwe ideeën openstelde voor een verbetering en groter wordende groep marimba-spelers. Met behulp van een pianistische techniek gebaseerd op de Moeller-methode om meer noten in een startering te spelen tijdens slechts één pols- of armbeweging, is Arjan erin geslaagd de muziek te fraseren als de noten aan elkaar vastgemaakt, als ze door een strijker gespeeld worden. Deze richtlijn zorgt ervoor dat lijnen en gedetailleerde en vol denkbeeldige expressie zijn.
Mit einer pianistischen Technik, die auf der Moeller-Methode basiert, bei der mehrere Töne in einem Starter mit nur einer Hand- oder Armbewegung gespielt werden, ist es Arjan Jongsma gelungen, die Musik so zu phrasieren, wie die Töne miteinander verbunden sind, wenn sie von einer Saite gespielt werden. .

Arjan Jongsma (1995) tritt auf verschiedenen Konzertbühnen auf, seit er 12 Jahre alt ist. In seiner bisherigen Laufbahn trat er u.a. beim Internationalen Kammermusikfestival Schiermonnikoog, Festival Wonderfeel 's-Graveland, Bach Festival Dordrecht und dem Internationalen Kammermusikfestival Utrecht auf. Er trat auch als Solist mit Orchestern wie dem Residentie Orkest, Noordpool Orkest, Philips Symphony Orchestra, Nederlands Theater Orkest, Jeugdorkest Nederland und dem Haydn Youth String Orchestra auf. Als freiberuflicher Orchestermusiker vertrat Arjan außerdem das Royal Concertgebouw Orchestra (Pauken), das RCO Brass (Pauken), das Ballettorchester (Schlagzeug) und verschiedene andere Orchester, und er ist mit der Nieuwe Philharmonie Utrecht als Pauker verbunden.

Während seines Studiums gewann er viele Preise, darunter den 1. Preis beim Nationalen Finale des Prinses Christina Concours in Den Haag, den KPMG-Pressepreis, den Rubens-Quartett-Preis, den Accelerando Classic Award sowie den Jury- und Publikumspreis beim Haydn-Musikfestival 2007 in Groningen. Arjan ist Mitglied des Colori-Ensembles und mit diesem Ensemble war er im niederländischen Rundfunk zu hören und in der niederländischen Fernsehsendung 'Vrije Geluiden' zu sehen. Das Colori Ensemble hat in den ganzen Niederlanden Konzerte gegeben, unter anderem im Kleinen Zaal und im Spiegelzaal des Concertgebouw. Arjan ist Lehrer an der Percussion Friends-Sweelinck Academy am Conservatorium van Amsterdam. Im Jahr 2017 und 2018,

Arjan spielt ein Yamaha YM-5100 Marimbaphon, ermöglicht durch den Prins Bernhard Cultuurfonds und Stichting Eigen Muziekinstrument. Am Conservatorium van Amsterdam erhielt er seinen Bachelor- und Master-Abschluss mit den Hauptfächern Marimba und Pauke. Arjan Jongsma ist ein Yamaha-Künstler.

Artist(s)

Arjan Jongsma (1995) staat sinds zijn 12e op verschillende concertpodia. Tijdens zijn carrière tot nu toe trad hij op op het Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog, Festival Wonderfeel 's-Graveland, Bach Festival Dordrecht en het Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht. Verder trad hij als solist op met orkesten als het Residentie Orkest, Noordpool Orkest, Philips Symfonie Orkest, Nederlands Theater Orkest, Jeugdorkest Nederland en het Haydn Jeugd Strijkorkest. Daarnaast verving Arjan als freelance orkestmusicus het Koninklijk Concertgebouworkest (pauken), RCO Brass (pauken), Balletorkest (slagwerk) en diverse andere orkesten en is als paukenist verbonden aan de Nieuwe Philharmonie Utrecht.

Tijdens zijn studie won hij vele prijzen waaronder de 1e prijs tijdens de Nationale Finale van het Prinses Christina Concours in Den Haag, de KPMG Persprijs, de Rubens Kwartetprijs, de Accelerando Classic Award en de jury- en publieksprijs op het Haydn Music Festival 2007 in Groningen. Arjan is lid van het Colori Ensemble en met dit ensemble was hij te horen op de Nederlandse radio en te zien in het Nederlandse televisieprogramma 'Vrije Geluiden'. Het Colori Ensemble heeft concerten gegeven door heel Nederland, waaronder zalen als de Kleine Zaal en de Spiegelzaal van het Concertgebouw. Arjan is docent aan de Percussion Friends-Sweelinck Academie aan het Conservatorium van Amsterdam. In 2017, 2018,

Arjan bespeelt een Yamaha YM-5100 marimba, mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds en Stichting Eigen Muziekinstrument. Aan het Conservatorium van Amsterdam behaalde hij zijn bachelor- en masterdiploma, met als afstudeerrichting marimba en pauken. Arjan Jongsma is een Yamaha-artiest.

Press

Play album

You might also like..

Spectrum
Colori Ensemble
TOP OF THE POPS Dutch Golden Age Edition - Top 40 van de Gouden Eeuw
Margot Kalse
Fiesta Boccherini
The Northern Consort
Melchior Schildt,- Sämtliche Orgelwerke, Complete organ works
Vincent van Laar
Johan Brouwer Plays BACH
Johan Brouwer
Evasio
Colori Ensemble
Concertos for Oboe
Joris Van den Hauwe
Interiorem
Tobias Messerschmidt
The Organ chorales of the Leipzig manuscript, Schübler chorales
Vincent van Laar
The Best of Joris Van den Hauwe
Joris Van den Hauwe
Confluence
Ronald Moelker
Vaudry
Johan Brouwer